Hankkeet

Hevosen hyvinvoinnin mittausteknologiat

 

Hanke on päättynyt. Järjestimme webinaarin, jossa käymme läpi hankkeen tuloksia ja johtopäätelmiä. Kerromme esimerkiksi, mitä laitteita hankkeessa kokeiltiin. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille kumppaneille! 

Päätöswebinaarin voit katsoa täältä. 

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään hevosen hyvinvoinnin mittauksen mahdollistavia teknologioita. Hyödynnämme hankkeessa viimeisintä teknologiaa, kuten esimerkiksi IoT-ratkaisuja. Hankkeen kesto on 4/2022-11/2023. Hanke on saanut toteuttamiseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tukea.   

Meille kyse on hevosen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä. Mittausteknologiat perustuvat kokonaisvaltaiseen systeemiin, jossa mittaus tapahtuu hevosesta itsestään, ympäristöstä sekä kanssakäymisestä ihmisen kanssa. Tavoitteemme on ymmärtämään paremmin ja mahdollistaa näin hevosen hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla tukevat ratkaisut. 

Hanke jakaantuu kolmeen osa-alueeseen

  1. Hevosen hyvinvointi
    Keräämme hevosilta sykedataa, vapaan liikkumisen määrää ja makuullaan oloaikaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös treenin vaikutuksien mittaus. 
  2. Hevosen elinympäristö 
    Mittaamme hevostallin ja -pihaton ilmanlaatua ja yleisiä elinolosuhteita. 
  3. Ihmisen vaikuttaminen hevoseen 
    Mittaamme valmennuksen ammattilaisten kanssa yhteistyössä ratsastajan vaikuttamista hevoseen, kuten esimerkiksi tuntumaa ja painon jakautumista. 

 Lue lisää blogistamme

 

Satulan painematolla dataa selkään aiheutuneesta paineesta 

Pilotoimmme satulan painetta mittaavaa mattoa. Keräsimme dataa erilaisten satuloiden aiheuttamasta paineesta hevosen selkään. Testasimme erilaisien satulanalusien vaikutusta paineen määrään ja jakautumiseen, erilaisten ratsastajien vaikutuksista satulan sopivuuteen ja keräsimme dataa paineen määrästä. Toteutimme pilotin yhteistyössä satulan sovittamisen ammattilaisten ja satulaseppien kanssa. Arvioimme lisäksi painematon tuomia hyötyjä satula-alan ammattilaisille sekä markkinapotentiaalia. Lisätietoa satulan painemattopilotista löytyy Hevosen hyvinvoinnin mittausteknologiat -webinaarista täältä.  

Tuntuman vahvuudelle yhteisiä määritelmiä datan avulla 

Sensoreiden avulla mittasimme tuntuman painetta reaaliaikaisesti, eli kuolaimen ja ohjan väliin asetettava sensori mittasi ratsastajan kädestä hevosen suuhun kohdistuvan paineen määrää. Teimme mittauksia useassa eri osassa eri kehitysvaiheessa olevilla ratsukoilla. Pyrimme tarkastelemaan mittauksesta saatua hyötyä useasta eri näkökulmasta. Lisätietoa webinaarissa ja blogissa

Ontuman ja liikkeen epäpuhtauksien tunnistaminen datan avulla 

Toteutamme yhteistyössä Hevostaito Akatemian kanssa pilottikokeilun, jossa selvitetään, voisiko kiihtyvyysanturiteknologialla tunnistaa hevosen liikkeen epäpuhtauksia. Tarkoituksemme on myös selvittää käytännön kokeilujen myötä, mitä muuta lisätietoa voimme hevosesta kerätä tällä laitteistolla. 

Lue lisää Ontuman ja liikkeen epäpuhtauksien tunnistaminen datan avulla -pilottikokeilusta täältä. 

 

Hevosen uni- ja makuukäyttäytymistä mittaamassa 

Tässä käytännön kokeilussa selvitämme hevosen makuukäyttäytymistä ja unirytmiä. Käytämme unen mittaamiseen videokuvaa sekä kiihtyvyysanturiteknologiaa. Mittaamalla voimme tunnistaa poikkeamia ja mahdollisia puutteita hevosen makuukäyttäytymisessä. Lue lisää blogista: Hevosen uni videokuvasta dataksi

 

Talli-ilman optimointi 

Hankkeessa tutkitaan ilmanlaadun mittaamisen mahdollisuuksia hevosen elinolosuhteiden optimoimiseksi. Hanke on pilotointivaiheessa ja palvelun saa nyt pilottihinnalla käyttöön. Hanki laitteisto käyttöösi edelläkävijöiden joukossa Talli-ilman optimointi-sivulta. 

Meneillään olevassa pilotissa käytämme etäluettavaa mittauslaitteistoa, jonka avulla pystytään mittaamaan reaaliaikaisesti ilmanlaatua. Mittauspisteet on sijoitetaan eri osiin tallia, kuten esimerkiksi karsinaan, käytävälle ja yksi aina myös ulos. Näin saamme vertailukelpoisia lukuja sisältä ja ulkoa sekä voimme seurata ulkoilman vaihteluiden vaikutuksia talli-ilmaan ja huolehtia reaaliaikaisesti optimilämpötilan säilyttämisestä. Lukuja seuraamalla voidaan tunnistaa ajoissa myös esimerkiksi ilmastoinnin vikatilanteet tai muut poikkeamat.

 

Lisätietoja  

Minna Tiermas 
minna.tiermas(@)kogovision.com 
+35840 861 8695 

Ota yhteyttä