Hevosen uni videokuvasta dataksi

Hevosen uni videokuvasta dataksi

 Tutkimushevosen makuukäyttäytymistä seurataan jatkuvasti kameran avulla.  Toteutimme kokeilun, jossa seurasimme uuden hevoskaverin saapumisesta aiheutuvia vaikutuksia tutkimushevosemme unirytmiin. Tässä kokeilussa saatuja makuuaikoja verrattiin hevosen aikaisempaan nukkumisdataan. Keskimääräisesti kyseinen hevonen viettää yön aikana makuullaan 1 h 30 min - 3 h. Videokuva on purettu luvuiksi, joten dataa pystyy helposti vertailemaan päivä- ja yökohtaisesti. Luvut kerätään yhteen näkymään, jotta dataa on helpompi hallita. Koska videon tulkitseminen voi olla aikaa vievää, kehitämme laitetta, joka mittaa hevosen liikkumista, kuten makuulle menoa kiihtyvyysanturilla (acceleration). 

 


Kehitysvaiheessa oleva kiihtyvyysdatan dashboard. Jatkossa dashboardin kokoamien lukujen avulla voimme automatisoida hevosen makuuajan seurannan. 

Kokeilun perustiedot 

Tässä käytännön kokeilussa pyrittiin havaitsemaan mahdollisia uuden vieruskaverin saapumisesta aiheutuvia poikkeamia makuukäyttäytymiseen. Hevosen karsinassa on paksu turvepatja. 

Hevosella oli ennestään tuttu hevonen toisella puolella viereisessä karsinassa. Arkirutiinit säilyivät kuvauspäivinä samanlaisina. Kamera toimii herkän liiketunnistimen avulla ja oranssit viivat kuvaavat hevosen aktiivisuutta. Aina valkoinen osa ei tarkoita makuulle menoa, vaan hevonen voi nukkua myös seisaaltaan tai valvoa liikkumatta toisen hevosen unta. Videokuvasta tarkistettiin, onko hevonen käynyt makuullaan vai onko se seissyt. 

Tässä kokeilussa makuuaikaa seurattiin

  • yhden yön ajan ennen uuden kaverin saapumista 
  • kolmen yön ajan uuden kaverin saapumisen jälkeen.  

Kuvat on otettu noin klo 21.00 ja 03.00 neljän illan ja yön ajalta. Kuvat on otettu videosta, jonka perusteella analysointia on tehty. Kuvissa näkyy, onko aktiivisuus muuttunut uuden vieruskaverin saavuttua. Aikajanalle piirtyneet oranssit pylväät ovat tilanteita, joissa hevonen on ollut aktiivinen. 

Yö ennen uuden kaverin saapumista  

      

Tilanne ennen uuden kaverin saapumista. Jälkimmäisessä kuvassa on tallentunut oletettavasti myös rem-univaihe, koska hevonen on painanut pään maata vasten. Makuullaan olo ajaksi kertyi tasan 3 h. 

 1. yö uuden kaverin kanssa 

 

Ensimmäinen yö uuden kaverin kaverin kanssa. Hevoset tulevat sisällä talliin noin klo 19.00 ja saavat iltaheinät noin klo 20.00. Aktiivisuus on lisääntynyt selkeästi uuden kaverin saavuttua viereen 19.00-20.00 välillä. Makuullaan olo ajaksi kertyi 4 h 30 min.  

 2. yö uuden kaverin kanssa 

  

Toinen yö uuden kaverin kanssa. Hevosten tullessa sisälle aktiivisuus on edelleen korkea. Ensimmäinen makuulleen meno on tapahtunut edellistä iltaa aikaisemmin, jo noin 21.40. Makuullaan olo ajaksi kertyi yhteensä 3 h 44 min. 

3. yö uuden kaverin kanssa 

  

Kolmas yö uuden kaverin kanssa. Yö on ollut aikaisempia rauhallisempi. Makuullaan olo ajaksi kertyi 4 h 12 min.  

Käytännön kokeilussa tehdyt havainnot 

Kokeilussa havaittiin, että kameran liiketunnistimen herkkyys vaatii vielä säätöä eikä tulos ole täysin luotettava. Herkkyyttä lisättiin tarkempien tulosten saavuttamiseksi. Kamera on tallentanut useampia tilanteita, jossa hevosen nousee makuulta ylös, mutta makuulle meno ei ole kaikissa tapauksissa tallentunut. Tämä on tärkeää huomioida jatkoanalyysiä varten. Voimme tehdä kevyen johtopäätelmän, että tutkimushevosemme on käynyt useammin makuulleen ja todennäköisesti uuden kaverin saapuminen on rauhoittanut yöllistä liikkumista. Lähtötilanteessa seurattavalla hevosella oli kaveri vain toisella puolella. Hevonen on laumaeläin, joten voisiko olettaa että hevosseura molemmin puolin voisi lisätä hevosen turvallisuuden tunnetta. Illan ensimmäinen makuulle meno on tapahtunut uuden kaverin saavuttua keskimääräistä aikaisemmin kuin ennen vieruskaverin saapumista. 

Unen mittaaminen osana isompaa kokonaisuutta 

Toteutamme erilaisia pilotteja, joiden avulla pyrimme selvittämään teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia hevosen hyvinvoinnin mittaamiseksi.  Mittaamalla tavoitteemme on tehdä hyvinvoinnin muutoksista näkyvämpiä. Yhdistelemällä esimerkiksi syke-, liikkumis- ja nukkumisdataa, voimme lisätä ymmärrystä hevosen hyvinvoinnista kokonaisuutena. Kun tiedossamme on hevosen normaalit luvut, uskomme että datasta pystytään tunnistamaan poikkeamia jo aikaisessa vaiheessa.

Hevoset pääsivät laitumelle viikko kokeilun jälkeen. Kerromme seuraavassa blogikirjoituksessa laidunkauden aloituksen vaikutuksista tutkimushevosemme nukkumiseen. 

Tämäkin kokeilu on osa Hevosen hyvinvoinnin mittausteknologiat -hanketta. 

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.