Verkostoja rakentamassa - Nautatalouden teknologiat tutuksi Luken hankkeessa

Verkostoja rakentamassa - Nautatalouden teknologiat tutuksi Luken hankkeessa

Osallistuimme kesäkuun alussa Luken järjestämään esityöpajaan, jonka tavoitteena oli lisätä vuoropuhelua tutkijoiden, tilallisten sekä teknologiayritysten välillä Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

Vierailun syy löytyy juuri käynnistyneestä Teknonauta-hankkeesta, jonka tavoite on tuoda edistyksellisellä teknologialla tukea nautakarjatalouteen. Hankkeen tavoitteina on edistää tilallisten, tutkijoiden ja teknologiayritysten yhteistyötä. Koska oma tavoitteemme Kogo Visionilla on edistää hevostaloutta teknologian avulla, näimme paljon synergioita ja yhteneviä mittaamisen tarpeita hevos- ja nautatalouden kehittämiseksi. Tapaamisen yhteydessä pääsimme tutustumaan Luken tutkimusnavettaan Ruukissa. Vierailu antoi paljon lisätietoa nautojen hyvinvoinnin seurannasta ja alan tarpeista. Esityöpajaan osallistuivat myös Anicare Oy sekä Solmust Oy. 

Mitattavaa hyvinvointia 

Hyvinvointi näkyi pihattonavetassa monin eri tavoin. Naudat olivat rauhallisia mutta kuitenkin ympäristöstään kiinnostuneita ja seurallisia. Samanlaisia elementtejä kuin hevosillakin. Merkittäviä tietoja on esimerkiksi se, paljonko eläin liikkuu, nukkuu ja syö, niin naudoilla kuin hevosillakin. Näitä hyvinvoinnin perusasioita voidaan mitata erilaisin anturein kummaltakin lajilta. Nämä mittarit tulee kuitenkin validoida lajinomaisen käyttäytymiseen sopivaksi. Tästä syystä yhdestä laitteesta saatava data ei sellaisenaan vielä toimi lajien välillä, vaan hevosille ja naudoille tehdään oma validointi, eli mitä datasta voidaan tulkita. Myös tapa jolla esimerkiksi anturi kiinnitetään eläimeen, voi poiketa lajista riippuen. Esimerkiksi naudoilla on totuttu lisäämään korviin erilaisia merkkejä, joten se on naudalle luonteva kiinnityspaikka. Hevoselle anturin kiinnittämiseen voi löytyä parempi paikka esimerkiksi jouhiin kiinnittämällä. Tämä tulee kuitenkin huomioida dataa analysoidessa. 

 Työpaketti siirtää tietoa tutkijoiden, tuottajien ja hankealueella sijaitsevien teknologiayritysten välillä. Vuoropuhelu mahdollistaa teknologisten kehitystarpeiden tunnistamisen ja yhteistyön eri toimijoiden välillä.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. 

Lisätietoa Lukesta täältä. 

 

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.